Tuyển sinh

Biểu mẫu đăng kí tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Cập nhật: 14-04-2021 10:19:54 | Tuyển sinh | Lượt xem: 210

Phụ huynh vui lòng xem các biểu mẫu tại đây:

PHIẾU ĐĂNG KÍ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 1 & LỚP 6

PHIẾU ĐĂNG KÍ THAM GIA

CÂU LẠC BỘ HÀNH TRANG BÉ VÀO LỚP 1

PHIẾU ĐĂNG KÍ XE ĐƯA ĐÓN

ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

 

 

đăng ký tuyển sinh

Hotline: 0372.559.090


Bản quyền nội dung thuộc về Trường Hữu Nghị Quốc Tế