Biểu phí
Biểu phí và quy định về học phí, các khoản phí khác năm học 2022 - 2023 - Khối THCS

Biểu phí và quy định về học phí, các khoản phí khác năm học 2022 - 2023 - Khối THCS

Cập nhật: 24-03-2022 10:35:18 | Biểu phí | Lượt xem: 256

Trường Tiểu học & THCS Hữu Nghị Quốc tế trân trọng thông báo: Xem thêm

Biểu phí và quy định về học phí, các khoản phí khác năm học 2022 - 2023 - Khối Tiểu học

Biểu phí và quy định về học phí, các khoản phí khác năm học 2022 - 2023 - Khối Tiểu học

Cập nhật: 24-03-2022 10:02:12 | Biểu phí | Lượt xem: 690

Trường Tiểu học & THCS Hữu Nghị Quốc tế trân trọng thông báo Xem thêm

Biểu phí và quy định về học phí, các khoản phí khác năm học 2021 - 2022 - Khối THCS

Biểu phí và quy định về học phí, các khoản phí khác năm học 2021 - 2022 - Khối THCS

Cập nhật: 04-05-2021 04:42:49 | Biểu phí | Lượt xem: 294

Trường Tiểu học & THCS Hữu Nghị Quốc tế trân trọng thông báo Xem thêm

Biểu phí và quy định về học phí, các khoản phí khác năm học 2021 - 2022 - Khối tiểu học

Biểu phí và quy định về học phí, các khoản phí khác năm học 2021 - 2022 - Khối tiểu học

Cập nhật: 04-05-2021 04:57:36 | Biểu phí | Lượt xem: 485

Trường Tiểu học & THCS Hữu Nghị Quốc tế trân trọng thông báo ! Xem thêm

đăng ký tuyển sinh

Hotline: 0372.559.090


Bản quyền nội dung thuộc về Trường Hữu Nghị Quốc Tế