Chương trình học

Chương trình Tiếng Anh và Stem

Cập nhật: 04-04-2019 03:03:16 | Chương trình học | Lượt xem: 574

TIẾNG ANH

Ngoài việc học tiếng Anh trên lớp do giáo viên tiếng Anh Việt Nam đảm nhiệm, các con còn được học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài, và sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống thực tế để phát triển toàn diện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và suy nghĩ bằng một ngôn ngữ mới. 

Sự kết hợp này đảm bảo các con vừa có kiến thức về văn phạm và từ vựng tiếng Anh, vừa phát triển được các kỹ năng nghe, nói chuẩn tiếng Anh ngay từ ngày đầu; tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của một ngoại ngữ.

STEM 
(Science, Techonology, Enginering, Mathematics) 

Giáo dục STEM của HNS được tập huấn và tư vấn bởi chuyên gia giáo dục của Chương trình giáo viên xuất sắc Fulbright, Hoa Kỳ. 

Các bài học STEM được phát triển trên cơ sở Chương trình hợp tác giữa Trường Columbus - New York, Hoa Kỳ với Trường Hữu Nghị Quốc tế. Đây là mô hình giáo dục hiện đại trên thế giới, đặc biệt là tại các nước phát triển. 

Giáo dục theo STEM vận dụng phương pháp học tập chủ yếu dựa trên thực hành và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giúp học sinh phát triển toàn diện bản thân. 

Ở phương pháp này, học sinh được tiếp cận với vấn đề thực tế, được phỏng đoán, được cùng nhau tìm kiếm bằng chứng cho phỏng đoán của mình, để rồi có thể lý giải về sự vật hiện tượng và cùng nhau giải quyết vấn đề đó.

đăng ký tuyển sinh

Hotline: 0372.559.090


Bản quyền nội dung thuộc về Trường Hữu Nghị Quốc Tế